Vår chatt är öppen varje dag från kl. 09.00 till 01.00

IBO PLAYER

                                         Guide för IBO Player

 

 

1. Ladda ner och starta appen och notera device ID (Macadress) och Device Key.

2. Gå till https://iboiptv.com/device/playlists och fyll I Device Mac Adress och Device Key, sen login.

3. Välj Add Playlist och sen enligt nedan:

– Playlist Name: Vad du vill

– Playlist URL: Klistra in hela din m3u-länk

– XMLTV EPG Url: Din EPG-länk (Behövs inte), tryck sen save och starta om appen

 ENGLISH

1. Download the app and notice the Device ID (Macadress) and Device Key.

2. Go to https://iboiptv.com/device/playlists and fill in Device Mac Adress and Device Key, then Login.

3. Choose Add Playlist and fill in:

– Playlist Name: You choose

– Playlist URL: Copy/Paste or fill in your m3u-editor.com

– XMLTV EPG Url: Your EPG-link (Not necessary), press save and restart the app