Buzz tv

Instruktioner för Buzz TV

Steg 1: i Huvudmenyn, tryck på “Settings” som bilden visar.

Steg 2: Tryck på “Servers” och fortsätt till nästa steg.

Steg 3: Fyll i Server Name (Valfritt namn) och skriv in Portal/Server URL och kryssa i “Use Credentials”

Portal/Server URL, användarnamn och lösenord finns under Xtream Codes API i mailet med dina abonnemangsuppgifter.

Steg 4: Tryck “Connect“,så får du strax upp kanallistan och sen är det bara att börja kolla.